Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

21. PROTOKÓŁ Nr XXI/04 z Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2004 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI/04
z Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 września 2004 r.
 
RTFPROTOKÓŁ Nr XXI.04 z Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2004 r..rtf

 

 

 
Wersja XML