Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskaniu dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu

Wójt Gminy Jemielnica informuje,  iż w 2021 r. Gmina Jemielnica otrzymała dofinansowanie do prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z:

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości: 4 966,50 zł
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości: 4 287,50 zł
Wersja XML