Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

30 czerwca mija termin na zgłoszenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – czyli bazy danych na temat ogrzewania domów. Właściciel lub zarządca nieruchomości będzie miał obowiązek zgłoszenia do właściwego urzędu gminy, jakim piecem ogrzewa pomieszczenia.

Zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw są także mieszkańcy Jemielnicy. – W przypadku nowych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw zgłoszenie musi nastąpić w ciągu 14 dni od pierwszego ich uruchomienia. W odniesieniu do już istniejącego źródła ciepła lub źródła spalania paliw czas ten wynosi 12 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2021 roku. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!  


Link do aplikacji znajdziecie Państwo tu -> https://zoneapp-official.gunb.gov.pl/


Dokumenty do pobrania

Brak opisu obrazka

PDFUlotka CEEB.pdf

Wersja XML