Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy w dniu 9 marca 2021 r.

 1. Uchwała Nr XXIV/163/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2020 r.
  PDFUchwała Nr XXIV_163_21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwiexzętami bezdomnymi.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_163_21 - wynik głosowania.pdf
   
 2. Uchwała Nr XXIV/164/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030
  PDFUchwała Nr XXIV_164_21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_164_21 - wynik głosowania.pdf
   
 3. Uchwała Nr XXIV/165/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXIV_165_21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_165_21 - wynik głosowania.pdf
   
 4. Uchwała Nr XXIV/166/21 w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w Jemielnicy
  PDFUchwała Nr XXIV_166_21 w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w Jemielnicy.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_166_21 - wynik głosowania.pdf
   
 5. Uchwała Nr XXIV/167/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwała Nr XXIV_167_21 w sprawie rozpatrzenia petycji1.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_167_21 - wynik głosowania.pdf
   
 6. Uchwała Nr XXIV/168/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwała Nr XXIV_168_21 w sprawie rozpatrzenia petycji2.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_168_21 - wynik głosowania.pdf
   
 7. Uchwała Nr XXIv/169/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwała Nr XXIV_169_21 w sprawie rozpatrzenia petycji3.pdf
  PDFUchwała Nr XXIV_169_21 - wynik głosowania.pdf
Wersja XML