Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Jemielnica w czasie epidemii

Począwszy od dnia 19 listopada 2020 r.  zmianie ulegają zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Jemielnica.

Kasa i Referat Podatków i Opłat Lokalnych czynne będą bez żadnych ograniczeń od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Referat podatków i opłat lokalnych

Kasa

poniedziałek

od 7:30 do 16:30

poniedziałek

od 8:00 do 16:00

wtorek - czwartek

od 7:30 do 15:30

wtorek - czwartek

od 8:00 do 14:30

piątek

od 7:30 do 14:30

piątek

od 8:00 do 13:30

Kontakt z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu (pracownikami) oraz obsługa klientów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

 

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica

Wersja XML