Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2020 r.

 1. Uchwała Nr XVII/108/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2030
  PDFUchwała Nr XVII_108_20 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf
  PDFUchwała Nr XVII_108_20 - wynik głosowania.pdf

   
 2. Uchwała Nr XVII/109/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFUchwała Nr XVII_109_20 - wynik głosowania.pdf
  PDFUchwała Nr XVII_109_20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf

   
 3. Uchwała Nr XVII/110/20 w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”
  PDFUchwała Nr XVII_110_20 w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji projektu Bliżej rodziny i dziecka.pdf
  PDFUchwała Nr XVII_110_20 - wynik głosowania.pdf
   
 4. Uchwała Nr XVII/111/20 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
  PDFUchwała Nr XVII_111_20 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.pdf
  PDFUchwała Nr XVII_111_20 - wynik głosowania.pdf
Wersja XML