Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa SARS-CoV-2 (choroba CIVID-19) proszę wszystkich mieszkańców o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy tylko do spraw pilnych i wymagających osobistego wstawiennictwa. W pozostałych przypadkach proszę o załatwianie spraw drogą telefoniczną, mailową lub elektroniczną przez skrzynkę podawczą ePUAP - /Jemielnica/skrytka lub /Jemielnica/SkrytkaESP

Prośba dotyczy również rezygnacji z dokonywania wpłat bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy. Wszelkich wpłat można dokonywać elektronicznie. W przypadku rat podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego na indywidualne konta bankowe wskazane w decyzjach podatkowych, a w przypadku opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych również na indywidualne konta bankowe wskazane we wcześniej wysłanych pismach.

Poniżej przekazuję informacje teleadresowe do kontaktu z Urzędem i pracownikami Urzędu Gminy:

Tel. (77) 46-23-500,

Fax (77) 46-23-510,

e-mail:

Skrzynka podawcza ePUAP: /Jemielnica/skrytka lub /Jemielnica/SkrytkaESP

Telefony pracowników - 2020-03-12.jpeg


Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica

Wersja XML