Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 21 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2019 r.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
  6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
  7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
  8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
    PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości..pdf
     
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
    PDFProjekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf
     
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
    PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf
     
  12. Interpelacje Radnych.
  13. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.

Informacja o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia przeprowadzonych przez:

  • Wojewodę Opolskiego;
  • Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Wójta;
  • Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich.
  1. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy

Brak opisu obrazka

Wersja XML