Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 22 października 2019 r.

 1. Uchwała Nr X.79.19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030
  PDFUchwała Nr XI.79.19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XI.79.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 2. Uchwała Nr X.80.19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFUchwała Nr XI.80.19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XI.80.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 3. Uchwała Nr X.81.19 sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  PDFUchwała Nr XI.81.19 sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jemielnica na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf
  PDFUchwała Nr XI.81.19 - Wynik głosowania.pdf
Wersja XML