Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy

PDFOgłoszenie o udzielenieu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 6 z dn. 26.07.2019.pdf

PDFZałącznik do odpowiedzi na pytanie nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ nr 6.pdf
 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 5 z dn. 24.07.2019.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.07.2019.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 23.07.2019 r.pdf

PDFSIWZ po zmianach z dn. 23.07.2019r..pdf

 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 4 z dn. 19.07.2019.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dn. 16.07.2019.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 12.07.2019.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 12.07.2019r..pdf

PDFSIWZ po zmianach z dn. 12.07.2019r..pdf

       2. PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach z dn. 09.07.2019r.pdf
       3. PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego - po zmianach z dn. 12.07.2019.pdf
           DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego - po zmianach z dn. 12.07.2019.docx

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dn. 12.07.2019.pdf


PDFZmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 09.07.2019r..pdf

 1. PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy po zmianach z dn. 09.07.2019r.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dn. 09.07.2019.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. 001Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.001
  002Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.002
  003Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.003
  004Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.004
  005Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.005
  006Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.006
  007Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.007
  Załącznik nr 1 jest wieloczęściowym archiwum zip (7-zip). Należy zapisać wszystkie 7 części (Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.001 do Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.007)  w jednym wspólnym folderze oraz rozpakować plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.001.
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
 3. DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.pdf
 4. DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 5. DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf
 6. DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.pdf
 8. DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.pdf
 9. ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Opis techniczny, przedmiar do zamówienia w trybie art. 67 ust 1 pkt 6.zip
Wersja XML