Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (280,48KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (485,28KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (365,38KB)


PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf (534,43KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (7,80MB)


PDFSIWZ.pdf (12,95MB)


 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (262,55KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie tabel.pdf (387,26KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (43,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (176,88KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (53,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (185,45KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (91,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (310,00KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (42,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (126,50KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.doc (40,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.pdf (160,10KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.doc (41,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.pdf (160,81KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf (400,97KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała nr XXXI.215.17 Rady Gminy Jemielnica.pdf (279,06KB)
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Uchwała nr XXXI.216.17 Rady Gminy Jemielnica.pdf (244,70KB)
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Uchwała nr XXIII.152.16 Rady Gminy Jemielnica.pdf (850,23KB)
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf (204,12KB)