Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XLI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup platformy przy schodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027.pdf
Wersja XML