Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH KLAUZUL INFORMACYJNYCH

DOCX1. Klauzula informacyjna - dowody osobiste.docx
DOCX2. Klauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx
DOCX3. Klauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.docx
DOCX4. Klauzula informacyjna - rekrutacja pracownika.docx
DOCX5. Klauzula informacyjna - umowa o prace zatrudnienie.docx
DOCX6. Klauzula informacyjna - umowa zlecenia.docx
DOCX7. Klauzula informacyjna - zamówienia publiczne.docx
DOC8. Klauzula informacyjna - zgoda na wizerunek + klauzula informacyjna OPIEKUN PRAWNY I DZIECKO.doc
DOCX9. Klauzula informacyjna - zgoda + Klauzula informacyjna kiedy pozyskujemy informację od osoby, ktorej dane dotyczą.docx
DOCX10. Klauzula informacyjna kiedy pozyskujemy informację od innej osoby.docx
DOCX11. Klauzula informacyjna kiedy pozyskujemy informację od osoby, której dane dotyczą.docx
DOCX12. Klauzula informacyjna - pracownicy młodociani - dofinansowanie.docx
DOCX13. Klauzula informacyjna - wymeldowanie.docx
DOC14. Klauzula informacyjna - decyzje o środowiskowe uwarunkowania.doc
DOC15. Klauzula informacyjna - dowóz dzieci do szkoły osób niepełnosprawnych.doc
DOC16. Klauzula Informacyjna - dzierżawa nieruchomości.doc
DOC17. Klauzula informacyjna - Ewidencja działalności gospodarczej.doc
DOCX18. Klauzula informacyjna - ewidencja obiektów hotelarskich.docx
DOC19. Klauzula informacyjna -fundusz alimentacyjny.doc
DOC20. Klauzula informacyjna - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc
DOCX21. Klauzula informacyjna - nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.docx
DOCX22. Klauzula informacyjna - odpady komunalne.docx
DOC23. Klauzula informacyjna - podatek leśny.doc
DOC24. Klauzula informacyjna - podatek od nieruchomości.doc
DOC25. Klauzula informacyjna - podatek od środków transportu.doc
DOCX26. Klauzula informacyjna - podatek rolny.docx
DOC27. Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego.doc
DOCX28. Klauzula informacyjna - rejestr wyborców.docx
DOCX29. Klauzula informacyjna - stypendia i zasiłki szkolne.docx
DOCX30. Klauzula informacyjna - udostępnienie placu handlowego.docx
DOC31. Kauzula informacyjna - umorzenie, raty, odroczenie podatku.doc
DOC32. Klauzula informacyjna - usuwanie eternitu.doc
DOCX33. Klauzula informacyjna - wymeldowanie.docx
DOC34. Klauzula informacyjna - wypisy wyrysy z plau zagospodarowania przestrzennego.doc
DOC35. Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogi.doc
DOC36. Klauzula informacyjna -zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.doc
DOC37. Klauzula informacyjna - zaświadczenie o niezaleganiu.doc
DOC38. Klauzula informacyjna - zezwolenie na posiadanie psów ras agresywnych.doc
DOC39. Klauzula informacyjna - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.doc
DOC40. Klauzula informacyjna - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.doc

 

Wersja XML