Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Gmina Jemielnica w ramach projektu realizuje zadanie pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlano-montażowych. Wartość zadania wynosi 1 403 580,32 zł, z czego koszty kwalifikowane to 1 271 302,31 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wynosi - 470 771,48 zł.

Umowa-Piotrówka.jpeg

Wersja XML