Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Piotrówce

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SWIZ - Dokumentacja i STWiOR.zip
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SWIZ - Przedmiar Robót.zip
 3. DOCXZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCXZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCXZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.docx
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf
 6. DOCXZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCXZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.docx
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 8. DOCXZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
Wersja XML