Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do mieszkańców Gminy Jemielnica

W związku z licznymi pożarami w kraju różnego rodzaju składowisk odpadów i wysypisk śmieci zwracam się z prośbą

o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie składowania lub transportu odpadów.

Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na pustostany jako miejsca potencjalnego zagrożenia nielegalnym magazynowaniem odpadów.

Właściwa postawa obywatelska może zapobiec powstawaniu skażeń i pożarów w miejscach składowisk, co wyeliminuje czynnik zagrożenia zdrowia i życia.

Wspólnie dopilnujmy, by gmina Jemielnica była regionem czystym, zadbanym i bezpiecznym.

 

Wójt Gminy Jemielnica
Marcin Wycisło

Wersja XML