Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaściwie użytkowane lub nieprzygotowane do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych najgroźniejszych  w skutkach. Przyczynami tych wypadków najczęściej są:

W celu zmniejszenia ryzyka wypadku, maszyny wykorzystywane w gospodarstwie powinny być wyposażone w kompletne i nieuszkodzone osłony. Pozwola to uchronić osobę obsługującą przed uderzeniem lub pochwyceniem przez ruchome elementy.

Osłonięte powinny być wszystkie mechanizmy napędowe, silniki, koła pasowe  i zębate, pasy, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby, wały przegubowo-teleskopowe (na całej długości), końcówki wałów wystające poza korpus maszyny i inne ruchome elementy. Osłonięte powinny być także elementy robocze : noże, bijaki (stałymi osłonami), tarcze pił i szlifierek kątowych (osłonami regulowanymi), elementy tnące maszyn żniwnych (osłonami zdejmowanymi wyłącznie na czas pracy).

Przed rozpoczęciem pracy kosiarką rotacyjną, glebogryzarką, różnego typu rozdrabniaczami, rozrzutnikami obornika oraz rozsiewaczami nawozów mineralnych, należy uprzedzić osoby znajdujące się na polu, aby nie zbliżały się na odległość mniejszą niż 50 m od pracującej maszyny.

Ciągniki, przyczepy, maszyny wyposażone są w schodki lub drabinki i uchwyty ułatwiające wchodzenie i schodzenie; podesty robocze – w barierki. Należy zadbać, aby były one solidnie przymocowane i na bieżąco oczyszczane (np. ze smarów, błota).

Jeżeli konieczne jest wchodzenie na maszyny lub środki transportu należy wykorzystywać drabinę. Nie wolno zeskakiwać z przyczepy, schodzić lub wchodzić po dyszlach i kołach.

W celu ułatwienia agregowania maszyn lub przyczep z ciągnikiem i wyeliminowania udziału drugiej osoby (narażonej w czasie sprzęgania na przygniecenia), montuje się zaczepy podwieszane na sprężynach lub wyposażone w podpórki, a ciągniki wyposaża się  w automatyczne zaczepy  i haki. Prawidłowo wykorzystane znacznie zwiększają  bezpieczeństwo obsługujących.

Ciągnik i maszyny samobieżne należy wyposażyć w apteczkę oraz w gaśnicę proszkową,  a kombajn – dodatkowo w gaśnicę pianową.

Maszyn należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego nie powinno się :

Co pewien czas powinno się robić przerwy w pracy. Kiedy jest się wypoczętym można lepiej skupić się na wykonywanym zadaniu, można pracować bardziej efektywnie i przede wszystkim bezpieczniej.

Aby ustrzec się wypadków należy stosować podstawowe zasady bezpiecznej obsługi maszyn  i urządzeń, a także używać odzieży i obuwia roboczego.

Jeżeli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić ten fakt do najbliższej Placówki Terenowej  KRUS, jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba, w dowolny sposób :

                                     W imieniu Dyrekcji OR KRUS w Opolu
                                                           Życzę bezpiecznej pracy i dobrych zbiorów
                                                           Kierownik PT KRUS w Strzelcach Opolskich
Izabela Majerska

 

Opracowała:
Starszy Inspektor Mariola Urbańska                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło :

 „Bezpieczna obsługa maszyn

 i urządzeń w gospodarstwie rolnym”-

broszura dla rolników

www.krus.gov.pl

Wersja XML