Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Stypendialny 2018 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll

Informuję, że ruszył nabór wniosków do Programu Stypendialnego 2018 Fundacji Rozwoju Śląska im. Johanna Kroll.
Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 26-go roku życia, zamieszkujących na terenie Polski, a wywodzących się ze środowiska mniejszości niemieckiej.
Stypendium jest świadczeniem materialnym przyznawanym za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej.

Wnioski wypełnione w języku polskim i niemieckim, należy złożyć osobiście w oryginale w terminie do 31.07.2018 r. w siedzibie Fundacji  lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Rozwoju Śląska
ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
tel. 77 423 29 12
www.fundacja.opole.pl

Wnioski niekompletne, niespełniające kryteriów zawartych w Regulaminie nie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Fundacji.

 1. DOCXWNIOSEK - PL.docx (42,43KB)
  DOCXWNIOSEK - DE.docx (45,01KB)
 1. PDFREGULAMIN PL - Program stypendialny.pdf (189,25KB)
  PDFREGULAMIN DE - Program stypendialny.pdf (197,10KB)

   
Wersja XML