Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXIX

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za 2017 r..pdf
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r..pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r..pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jemielnica.
  PDFProjekt w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz .pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica .pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2018 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027.pdf
  PDFWPF.pdf
  PDFPrzedsięwziecia.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
Wersja XML