Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf (295,91KB)


PDFZawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania w zakresie części 1.pdf (613,25KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2.pdf (354,39KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (359,66KB)


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ.pdf (862,03KB)
PDFSIWZ - PO ZMIANIE.pdf (15,70MB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (12,40MB)


PDFSIWZ.pdf (15,79MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiary - dla Części 1.zip (8,21MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiary - dla Części 1.zip (3,75MB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (170,18KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (78,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (180,05KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.doc (102,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf (222,74KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (169,32KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.doc (77,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (126,73KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (125,69KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (289,99KB)