Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa w miejscowości Jemielnica wraz z odwodnieniem

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,88MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (443,99KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (308,86KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,95MB)


PDFSIWZ.pdf (13,95MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (9,91MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (65,32KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (72,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (170,46KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (78,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (180,33KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.doc (96,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf (220,00KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (169,53KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.doc (77,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (126,27KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (124,51KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (294,50KB)