Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (288,84KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (746,31KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (429,35KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (607,72KB)
PDFSIWZ - PO ZMIANIE.pdf (15,81MB)
PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 1.pdf (472,43KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,39MB)
PDFSIWZ.pdf (16,09MB)

 

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna, STWiOR

ZIP1.1 Dokumentacja techniczna objęta pozwoleniem na budowę z 2014r.zip (47,13MB)
EXE1.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.exe (186,50KB)
0011.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.001 (40,00MB)
0021.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.002 (40,00MB)
0031.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.003 (40,00MB)
0041.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.004 (40,00MB)
0051.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.005 (40,00MB)
0061.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.006 (5,50MB)

 1. Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar
  ZIPZał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar.zip (451,32KB)
 2. DOCZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (107,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (300,40KB)
 3. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (115,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (309,91KB)
 4. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.doc (132,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf (348,53KB)
 5. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (106,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (299,25KB)
 6. DOCZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.doc (113,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (258,43KB)
 7. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (112,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (256,90KB)
 8. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (391,91KB)