Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

Wójt Gminy Jemielnica informuje, iż w 2017 r. Gmina Jemielnica otrzymała dofinansowanie do prac związanych
z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 10 136,89 zł

 

 

Wersja XML