Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

WÓJT GMINY JEMIELNICA
OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego

 1. Przeznacza się do sprzedaży autobus szkolny marki AUTOSAN S.A. Wersja S TRAMP, Model A0909 L 0.4 12.5t, o numerze rejestracyjnym OST53EP, rok produkcji 2005.

  Cena wywoławcza: 47.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych)
 2. Przetarg odbędzie się 21 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jemielnicy przy ul. Strzeleckiej 67 (budynek Nr 2).
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do dnia 14 marca 20117 r. w kasie Urzędu Gminy Jemielnica lub na rachunek Urzędu Gminy Jemielnica w Banku Spółdzielczym w Leśnicy o/Jemielnica Nr 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wysokość postąpienia wynosi 1000,00 zł.
 6. Autobus można oglądać na przystanku autobusowym przed Publiczną Szkołą Podstawową w Jemielnicy przy ul. Szkolnej 2 w godzinach dowozu i odwozu uczniów do szkoły i ze szkoły.
 7. Wydanie autobusu stanowiącego przedmiot przetargu nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i uregulowaniu należności za autobus ustalonej w toku postępowania przetargowego.
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 9. Wszelkich informacji udzieli Pani Katarzyna Rudolf, tel. 77 46-23-519, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica

Wersja XML