Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXIII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
  PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu.
  PDF3. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica.
  PDF4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jemielnica.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDF5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDF6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2017 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDF7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF8. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.
  PDF9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.pdf

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Atrakcyjne przedszkole, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Atrakcyjne przedszkole.pdf
Wersja XML