Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,34MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (696,94KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (372,99KB)


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 2 wszyscy.pdf (422,52KB)

 1. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ PO ZMIANACH- projekt umowy.pdf (403,12KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (866,82KB)


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 1 wszyscy.pdf (1,09MB)

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (357,97KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH-Zestawienie tabel.pdf (509,74KB)
 3. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ PO ZMIANACH- Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie.pdf (102,12KB)
 4. PDFZałącznik nr 14 do SIWZ PO ZMIANACH- Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf (326,98KB)PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (5,35MB)


PDFSIWZ.pdf (11,15MB)

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (260,74KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie tabel.pdf (385,23KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (42,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (169,68KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (52,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (181,34KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (76,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (295,31KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (40,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (126,55KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.doc (39,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.pdf (159,53KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.doc (41,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.pdf (160,80KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf (402,50KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - UCHWAŁA NR XX.123.16 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf (3,31MB)
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie.pdf (102,69KB)
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - UCHWAŁA NR XX.124.16 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf (3,66MB)
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .pdf (117,11KB)
 14. PDFZałącznik nr 14 do SIWZ - Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf (329,44KB)
 15. PDFZałącznik nr 15 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf (202,91KB)