Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lobbing

Lobbing


Sposób postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Jemielnica określa PDFZarządzenie Nr 91.16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 18 stycznia 2016 r..pdf (1,72MB) w sprawie określonego szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Jemielnica z podmiotami wykonującą działalność lobbingową oraz sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów.


Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy

Wersja XML