Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół podstawowych Gminy Jemielnica, w ramach projektu Apetyt na naukę, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego.

Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół podstawowych Gminy Jemielnica, w ramach projektu Apetyt na naukę, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (6,52MB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (2,40MB)

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (1,73MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (10,61MB)

PDFSIWZ.pdf (12,17MB)

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (140,00KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (367,49KB)
  DOCZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 1.doc (314,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 1.pdf (445,04KB)
  DOCZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 2.doc (468,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 2.pdf (512,87KB)
  DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 3.doc (176,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 3.pdf (296,04KB)
  DOCZałącznik nr 1.1d do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 4.doc (270,50KB)
  PDFZałącznik nr 1.1d do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 4.pdf (435,50KB)
  DOCZałącznik nr 1.1e do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 5.doc (114,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.1e do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 5.pdf (258,69KB)
  DOCZałącznik nr 1.1f do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 6.doc (158,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.1f do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 6.pdf (283,77KB)
  DOCZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 1.doc (310,50KB)
  PDFZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 1.pdf (482,68KB)
  DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 2.doc (476,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 2.pdf (574,78KB)
  DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 3.doc (147,50KB)
  PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 3.pdf (307,54KB)
  DOCZałącznik nr 1.2d do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 4.doc (246,00KB)
  PDFZałącznik nr 1.2d do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 4.pdf (471,16KB)
  DOCZałącznik nr 1.2e do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 5.doc (82,50KB)
  PDFZałącznik nr 1.2e do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 5.pdf (252,40KB)
  DOCZałącznik nr 1.2f do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 6.doc (225,50KB)
  PDFZałącznik nr 1.2f do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 6.pdf (493,83KB)
 2. PDFZałącznik nr 2a do SIWZ_część 1.pdf (403,30KB)
  PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf (438,60KB)
  PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf (272,68KB)
  PDFZałącznik nr 2d do SIWZ_część 4.pdf (397,33KB)
  PDFZałącznik nr 2e do SIWZ_część 5.pdf (242,37KB)
  PDFZałącznik nr 2f do SIWZ_część 6.pdf (402,49KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (194,60KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (204,56KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (150,62KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf (149,05KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf (148,67KB)
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (259,50KB)