Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Jemielnica w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.

  1. Wójt Gminy głasza otwarty konkurs ofert na dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Jemielnica w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 r.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie Nr 96/5 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2016  r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna
PDFZarządzenie Nr 96.16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 1 lutego 2016 r..pdf


 

Wersja XML