Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o realizowanym projekcie - Biblioteka z kulturą na ty w zmodernizowanej i doposażonej świetlic wiejskiej w Piotrówce

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
47-133 JEMIELNICA ul. SZKOLNA 2A
tel. 77  463-20-38  fax  77  463-20-38
e-mail  gbpjemielnica@o2.pl

                                                                                                                                                                Jemielnica 14-05-2014

 

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Jemielnicy informuje, że przystępuje do realizacji projektu „Biblioteka z kulturą na ty w zmodernizowanej i doposażonej świetlic wiejskiej w Piotrówce”, który został zgłoszony do unijnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007 ÷ 2013.

Projekt ma na celu poprawę warunków użytkowania wnętrz budynku zostanie uzupełnione podstawowe wyposażenie obiektu pod kątem planowanych działań. Obejmą one zakup zestawów komputerowych wraz z rzutnikiem multimedialnym i ekranem oraz wyposażenia kuchni (naczynia, termosy, zmywarka). Nabyta i zamontowana zostanie nowa kurtyna do części scenicznej świetlicy a wyposażenie w sprzęt do gier i zabaw zostanie wzbogacone o stół do tenisa stołowego.

Całkowita wartość projektu: 12 410,99 zł

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej : 9 928,00 zł  

                                                   Z poważaniem

Lidia Radecka

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy

Wersja XML