Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Strategi Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Data modyfikacji: 27-05-2022 09:19
 2. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 27-05-2022 09:03
 3. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2021 r.
  Data modyfikacji: 27-05-2022 08:29
 4. Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta / sekretarza gminy, skarbnika gminy za 2021
  Data modyfikacji: 27-05-2022 08:13
 5. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gąsiorowicach
  Data modyfikacji: 26-05-2022 13:59
 6. Remont drogi gminnej nr 105567 O Gąsiorowice - Łaziska ul. Młyńska w m. Gąsiorowice
  Data modyfikacji: 26-05-2022 13:54
 7. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2022 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.
  Data utworzenia: 24-05-2022 10:57
 8. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Data modyfikacji: 24-05-2022 08:40
 9. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Data modyfikacji: 24-05-2022 08:38
 10. Zarządzenia Wójta - Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 24-05-2022 08:36
Wersja XML