Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach społecznych

 


HARMONOGRAM

„Konsultacji społecznych w związku
z ubieganiem się o dodatkowe środki
na realizację działań służących wdrażaniu LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny”

 

         Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacjach społecznych służących wypracowaniu:

Numer
spotkania

Obszar objęty
spotkaniem

Termin
i miejsce

I

Gmina Walce

Gmina Krapkowice

19.06.2012r. – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice godz. 9.00 - sala na I piętrze.

II

Gmina Izbicko

Gmina Strzelce Opolskie

26.06.2012r. – Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich godz. 9.00 - sala na I piętrze.

IV

Gmina Ujazd

Gmina Jemielnica

27.06.2012r. – Urząd Miejski w Ujeździe godz. 9.00 - Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości.

III

Gmina Leśnica

Gmina Zdzieszowice

29.06.2012r. – Urząd Miejski w Leśnicy godz. 14.00 - sala posiedzeń im. Huberta Kurzała.

V

Gmina Gogolin

Gmina Tarnów Opolski

03.07.2012r. – Urząd Miejski w Gogolinie
 godz. 14.00 - sala narad.

  Więcej informacji na temat odbywających się konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania można uzyskać w biurze Zarządu Stowarzyszeniu Kraina
św. Anny pod nr tel. 77/4467130/131 , e-mail:

Wersja XML