Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXI.208.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień  od podatku odnieruchomości.
PDFUchwała Nr XXXI.208.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.209.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
PDFUchwała Nr XXXI.209.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.210.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
PDFUchwała Nr XXXI.210.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.211.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Jemielnica.
PDFUchwała Nr XXXI.211.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.212.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy.
PDFUchwała Nr XXXI.212.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.213.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania.
PDFUchwała Nr XXXI.213.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.214.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2010 rok.
PDFUchwała Nr XXXI.214.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.215.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego, w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.
PDFUchwała Nr XXXI.215.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

Uchwała Nr XXXI.216.09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2009 rok.
PDFUchwała Nr XXXI.216.09 z dnia 27 listopada 2009 r..pdf

 

Wersja XML