Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Naglowek.png

DOFINANSOWANO W ROKU 2021 ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Gmina Jemielnica zrealizowała zadanie pn.:
„Remont drogi gminnej nr 105567 O Gąsiorowice – Łaziska ul. Młyńska w m. Gąsiorowice”


Źródło dofinansowania: budżet państwa
Całkowita wartość inwestycji: 313 451,59 zł
Kwota dofinansowania: 219 416,11 zł

 

W ramach inwestycji został przeprowadzony remont drogi gminnej na odcinku 0,841 km.

Zakres robót obejmował:

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


 

Wersja XML