Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Strategi Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Strategi Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf

Wersja XML