Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2021 r.

 1. Uchwała Nr XXIX/205/21 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXIX_205_21 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_205_21 - wynik głosowania.pdf
   
 2. Uchwała Nr XXIX/206/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXIX_206_21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_206_21 - wynik głosowania.pdf
   
 3. Uchwała Nr XXIX/207/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXIX_207_21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_207_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 4. Uchwała Nr XXIX/208/21 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica”
  PDFUchwała Nr XXIX_208_21 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_208_21 - wynik głosowania.pdf
   
 5. Uchwała Nr XXIX/209/21 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXIX_209_21 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_209_21 - wynik głosowania.pdf
   
 6. Uchwała Nr XXIX/210/21 w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego
  PDFUchwała Nr XXIX_210_21 w sprawie kontynuacji realizacji programu zdrowotnego.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_210_21 - wynik głosowania.pdf
   
 7. Uchwała Nr XXIX/211/21 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  PDFUchwała Nr XXIX_211_21 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi,.pdf
  PDFUchwała Nr XXIX_211_21 - wynik głosowania.pdf

 

Wersja XML