Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa i montaż wyposażenia do Publicznego Żłobka w Jemielnicy w ramach programu MALUCH+ 2021

PDF2021_BZP_00283193_01 - Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja o PONOWNYM wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 2-sig.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDF2021_BZP_00206500_01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 05.10.2021r..pdf

PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 1 z dn. 05.10.2021r..pdf


PDF2021_BZP 00195156_01 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf
 

 1. DOCZałącznik nr 1 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
  DOCXZałącznik nr 1.1a do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_1.docx
  DOCXZałącznik nr 1.1b do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_2.docx
  DOCXZałącznik nr 1.2a do Formularza oferty_Formularz opisowy_część_1.docx
  DOCXZałącznik nr 1.2b do Formularza oferty_Formularz opisowy_część_2.docx
 2. PDFZałącznik nr 2a do SWZ_część 1.pdf
  PDFZałącznik nr 2b do SWZ_część 2.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.doc
 7. PDFZałącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf
   
Wersja XML