Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 13 września 2021 r.

 1. Uchwała Nr XXVIII/195/21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030
  PDFUchwała Nr XXVIII_195_21 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_195_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 2. Uchwała Nr XXVIII/196/21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFUchwała Nr XXVIII_196_21 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_196_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 3. Uchwała Nr XXVIII/197/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  PDFUchwała Nr XXVIII_197_21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_197_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 4. Uchwała Nr XXVIII/198/21 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica”
  PDFUchwała Nr XXVIII_198_21 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_198_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 5. Uchwała Nr XXVIII/199/21 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXVIII_199_21 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_199_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 6. Uchwała Nr XXVIII/200/21 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXVIII_200_21 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_200_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 7. Uchwała Nr XXVIII/201/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDFUchwała Nr XXVIII_201_21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_201_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 8. Uchwała Nr XXVIII/202/21 w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w gminie Jemielnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza.
  PDFUchwała Nr XXVIII_202_21 w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. Wymiana.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_202_21 - wynik głosowania.pdf.pdf
   
 9. Uchwała Nr XXVIII/203/21 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXVIII_203_21 uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_203_21 - wynik głosowania.pdf
   
 10. Uchwała Nr XXVIII/204/21 w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwałą Nr XXVIII_204_21 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf
  PDFUchwała Nr XXVIII_204_21 - wynik głosowania.pdf.pdf

 

Wersja XML