Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MALUCH+

Baner - Maluch+.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+ 2021

Utworzenie w Jemielnicy przy ul. Długiej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobka) z 25 miejscami opieki

Opis zadania:

Na podstawie zawartej w dniu 19 kwietnia 2021 r. umowy z Wojewodą Opolskim, Gmina Jemielnica uzyskała wsparcie z budżetu państwa z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmujące budowę i utworzenie Gminnego Żłobka w Jemielnicy, przy ul. Długiej.

Cała inwestycja obejmuje budowę przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy. W ramach dofinansowania zostanie wsparta wyłącznie część żłobkowa (1 oddział na 25 miejsc).  Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące roboty: 1. Mała architektura i nasadzenia; 2. Instalacje elektryczne; 3. Przyłącze telekomunikacyjne; 4. Roboty budowlane; 5. Instalacje wod.-kan. Wewnętrzne; 6. Instalacje wentylacji i klimatyzacji. Obiekt o prostej formie zachowujący estetyczny wygląd i zapewniający jednocześnie komfortowe warunki we wnętrzach. Wykonany zostanie plac zabaw i nasadzenia zewnętrzne. Elementem zadania jest także zakup niezbędnego wyposażenia żłobka.

Dojazd do nieruchomości będzie powiązany z istniejącą komunikacją, będzie prowadził na parking znajdujący się na terenie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Celem budowy nowego żłobka jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie opieki nad dziećmi oraz zapewnienie możliwości rozwoju dzieci poprzez nabycie umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

Wersja XML