Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Jemielnica

Za rok 2021

PDFBilans JST.pdf
PDFBilans- Gmina Jemielnica.pdf
PDFRachunek zysków i strat- Gmina Jemielnica.pdf
PDFWyciąg danych- Gmina Jemielnica- zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf
PDFZałączniki do bilansu- Gmina Jemielnica.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu- Gmina Jemielnica.pdf
 


Za rok 2020

PDFGmina Jemielnica Bilans jednostki budżetowej za 2020 r..pdf
PDFGmina Jemielnica Bilans z wykonania budżetu za 2020 r..pdf
PDFGmina Jemielnica Informacja dodatkowa za 2020 r..pdf
PDFGmina Jemielnica Rachunek zysków i strat za 2020 r..pdf
PDFGmina Jemielnica Szczegóły do Inforamcji dodatkowej za 2020 r..pdf
PDFGmina Jemielnica Szczegóły do Informacja_dodatkowej za 2020 r..pdf
PDFGmina Jemielnica Zestawienie zmian w funduszu za 2020 r..pdf 

Wersja XML