Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa obiektu inżynierskiego zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Łaziska

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostępna cyfrowo.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf


PDF2021_BZP 00071010_01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFZmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 01.06.2021r..pdfPDF2021_BZP 00065423_01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

 PDFWyjaśnienie treści SWZ nr 1 z dn. 26.05.2021.pdfPDF2021_BZP 00060157_01 - Ogłoszenie o zmówieniu.pdf
PDFSWZ.pdf
PDFSWZ - dostępna cyfrowo.pdf


 

 1. 001Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.001
  002Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.002
  003Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.003
  004Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.004
  Załącznik nr 1 jest wieloczęściowym archiwum 7z (7-zip). Należy zapisać wszystkie 4 części (Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.001 do Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.004)  w jednym wspólnym folderze oraz rozpakować plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.7z.001 (7-Zip -> opcja wypakuj pliki)
   
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.doc
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów przez inne podmioty.doc
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
 9. PDFZałącznik nr 9 do SWZ - Projekt umowy.pdf
 10. DOCZałącznik nr 10 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
Wersja XML