Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

081. UCHWAŁA NR XIV/81/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r.

U C H W A Ł A NR XIV/81/03
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr XIII/74/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psa
 
RTFUCHWAŁA NR XIV.81.03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r..rtf

 

 

Wersja XML