Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

083. UCHWAŁA NR XIV/83/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r.

U C H W A Ł A NR XIV/83/03
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały , w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.
 
RTFUCHWAŁA NR XIV.83.03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r..rtf

 

 

Wersja XML