Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (488,80KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,02MB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (451,73KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,32MB)


PDFSIWZ.pdf (13,78MB)


 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz dróg - 2020.pdf (207,01KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf (481,15KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (272,40KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (286,05KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (99,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (321,54KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (268,20KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (37,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (192,83KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (193,22KB)
 9. DOCZałącznik nr 9 do SWIZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc (73,50KB)
  PDFZałącznik nr 9 do SWIZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.pdf (191,38KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- Projekt umowy.pdf (250,36KB)