Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura

Władze gminy podejmują wiele działań zmierzających do poprawy infrastruktury komunalnej.

Wszystkie miejscowości gminy zostały wyposażone w wodociąg, który posiada studnię głębinową o dużym zapasie wody. Priorytetowym zadaniem jest ochrona środowiska. Obecnym, najważniejszym zamierzeniem w tym zakresie jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. W tej chwili trwają prace koncepcyjno-projektowe.

Na terenie gminy istnieje zorganizowany, zbiorowy wywóz śmieci. Istnieje sieć telefoniczna zaspokajające potrzeby mieszkańców.

Wiele inwestycji takich jak drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa zostało już zrealizowanych w niektórych sołectwach.

Wiele uczyniono dla poprawy bazy lokalowej placówek oświatowych:
Wersja XML