Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem w Jemielnicy

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r..pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 6 z dn. 10.03.2020.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.03.2020.pdf

PDFSIWZ po zmianach z dnia 09.03.2020r..pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 3 z dnia 09.03.2020r..pdf


PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 5 z dn. 09.03.2020.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 05.03.2020.pdf

PDFSIWZ po zmianach z dnia 05.03.2020r..pdf

      2. PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - po zmianach z dz. 05.03.2020r..pdf

PDFZmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 05.03.2020r..pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 4 z dn. 05.03.2020.pdf


PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dn. 04.03.2020.pdf


PDFZmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 02.03.2020r..pdf

 1. PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy - po zmianach z dz. 02.03.2020r..pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dn. 02.03.2020.pdf


PDFWyjaśnienie treści SIWZ nr 1 z dn. 26.02.2020.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. 001Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.001
  002Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.002
  003Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.003
  004Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.004
  005Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.005
  006Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.006
  007Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.007
  Załącznik nr 1 jest wieloczęściowym archiwum 7z (7-zip). Należy zapisać wszystkie 7 części (Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.001 do Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip.007)  w jednym wspólnym folderze oraz rozpakować plik Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.7z.001. (7-Zip -> opcja wypakuj pliki)
 2. PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
 3. DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx
  PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx.pdf
 4. DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
  PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx.pdf
 5. DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
  PDFZałącznik Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx.pdf
 6. DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
  PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx.pdf
 7. DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
  PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx.pdf
 8. DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
  PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx.pdf
 9. ZIPZałącznik Nr 9 do SIWZ - Opis techniczny, przedmiar do zamówienia w trybie art. 67 ust 1 pkt 6.zip
Wersja XML