Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2019 r.

 1. Uchwała Nr XIII/85/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030
  PDFUchwała Nr XIII_85_19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XIII_85_19 - wynik głosowania.pdf

   
 2. Uchwała Nr XIII/86/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFUchwała Nr XIII_86_19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r..pdf
  PDFUchwała Nr XIII_86_19 - wynik głosowania.pdf

   
 3. Uchwała Nr XIII/87/19 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2020 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFUchwała Nr XIII_87_19 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2020 r..pdf
  PDFUchwała Nr XIII_87_19 - wynik głosowania.pdf

   
 4. Uchwała Nr XIII/88/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr XIII_88_19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XIII_88_19 - wynik głosowania.pdf

   
 5. Uchwała Nr XIII/89/19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019/2020
  PDFUchwała Nr XIII_89_19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019-2020.pdf
  PDFUchwała Nr XIII_89_19 - wynik głosowania.pdf

   
 6. Uchwała Nr XIII/90/19 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDFUchwała Nr XIII_90_19 w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf
  PDFUchwała Nr XIII_90_19 - wynik głosowania.pdf

   
 7. Uchwała Nr XIII/91/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028
  PDFUchwała Nr XIII_91_19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.pdf
  PDFUchwała Nr XIII_91_19 - wynik głosowania.pdf

   
 8. Uchwała Nr XIII/92/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok.
  PDFUchwała Nr XIII_92_19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r..pdf
  PDFUchwała Nr XIII_92_19 - wynik głosowania.pdf

   
 9. Uchwała Nr XIII/93/19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  PDFUchwała Nr XIII_93_19 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XIII_93_19 - wynik głosowania.pdf
Wersja XML