Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Przedszkolak na start, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regiona

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

  1.1a. DOCXZałącznik nr 1.1a do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_1.docx
          PDFZałącznik nr 1.1a do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_1.pdf
  1.1b. DOCXZałącznik nr 1.1b do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_2.docx
          PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza oferty_Formularz cenowy_część_2.pdf
  1.2a. DOCZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 1.doc
           PDFZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 1.pdf
  1.2b. DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.doc
          PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.pdf
   
 2. PDFZałącznik nr 2a do SIWZ_części 1.pdf
  PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_części 2.pdf
   
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 5. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ_Projekt umowy.pdf
   
Wersja XML