Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dot. wsparcia na infrastrukturę żłobków, klubów dziecięcych oraz alternatywnych form opieki nad dziećmi w ramach Podz. 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

PDFOgłoszenie-25.10.2019.pdf

Wersja XML