Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja IX

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica.pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica
  PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jemielnica.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Jemielnica, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków korzystania z tych przystanków.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jemielnica.pdf
Wersja XML